Nyheter

2015-05-28
I samarbete med Fena Rekrytering så söker Pichano Stockvik AB förstärkning i vår...
2013-12-09
I oktober 2013 så förvärvade Pichano Teknik inkråmet i Result Press Härnösand AB...
2013-12-09
I september anställde Pichano Teknik Stig Westin. Stig har mångårig erfarenhet f...

Välkommen till Pichano

Pichanokoncernen är ett fullserviceföretag som förser sina kunder med service inom fastighet, transport och underhåll samt renoveringar och legotillverkning i våra produktionsverkstäder.

Företaget bildades 2007 genom att Akzo Nobel utlokaliserade områdesförvaltning på Stockviksverken. Under åren så har nya verksamheter tillkommit, verkstadsföretagen Pichano Teknik i Härnösand 2010 (f.d. Suntib) och Pichano Husum 2013 (f.d. Metso Mill Service). Idag har Pichano koncernen ca 60 anställda med en årlig omsättning på 90 miljoner.