Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy ger helhetsperspektiv som uppfyller kundens förväntningar

I vår verksamhet så levererar vi servicetjänster så som underhåll och tillverkning av slitdelar till maskiner och tillhörande utrustning, bygg- och fastighetsservice, transport, hantering av timmer och virke. Därför är kvalitet är ett honnörsord för oss i företaget.

Kvalitetspolicy som säkrar kundens upplevelse

Med kvalitet menar vi kundens upplevelse av vårt bemötande, vår service, och kvalitet på levererade produkter och tjänster. Vi ser på kvalitet i ett helhetsperspektiv där vår strävan är att alltid uppfylla kundernas förväntningar.

I företagets kvalitetspolicy ingår att:

 1. bemöta kunden på ett vänligt och sakligt sätt. Vårt sätt att bemöta kunder skall präglas av en positiv attityd och av hög serviceanda.
 2. en levererad tjänst skall ha eller helst överträffa den kvalitet som våra kunder förväntar sig
 3. om vi lovat någon att återkomma i en fråga så skall vi alltid hålla det löftet. Om vi inte kan ge slutligt besked inom utlovad tid, skall vi höra vi av oss till kunden och upplysa om läget.
 4. vi skall vara lyhörda och öppna för våra kunders krav på kvalitet, det skall hjälpa till att utveckla vårt företag i framtiden.
 5. utvecklas kontinuerligt genom innovationer och ständiga förbättringar. Det skall hjälpa oss att hitta lösningar på våra kunders akuta och långsiktiga problem.
 • Läs mer
  Byggservice
  Vi tar på oss byggserviceuppdrag med full kompetens och strävar alltid efter att föreslå lösningar som är lönsamma för kunden även på lång sikt.
 • Läs mer
  Industriservice och underhåll
  Pichano är en helhetsleverantör av service- och reparationstjänster till stora industrikunder.
 • Mekanisk bearbetning
  Läs mer
  Skärande bearbetning
  Pichano erbjuder samlade specialistkunskaper och en omfattande maskinpark för krävande uppdrag inom såväl nytillverkning som reparation.
 • Läs mer
  Svets och smide
  Pichano utför alla typer av svets- och smidesarbeten mot industrin samt inom bygg- och infrastrukturprojekt.