Pichano Stockvik AB

Pålitlig och prestigelös partner inom byggservice, transport och bemanning

Pichano Stockvik ansvarar för bygg-, fastighets- och transportverksamheten hos AkzoNobel söder om Sundsvall sedan snart tio år. Syftet med det långsiktiga samarbetet är utveckling för både vår uppdragsgivare och oss som pålitlig industripartner.

Pichano Stockvik grundades år 2007 när ägarna Nordlogistik AB, Castanum AB och Cronje Holding AB bildade ett konsortium för att överta bygg- och transportverksamheten på AkzoNobel Stockviksverken söder om Sundsvall. Sedan dess har vi ansvarat för den dagliga fastighetsskötseln och förvaltningen samt byggservice både vid reparationer och nybyggnationer. Vi sköter också de flesta interna transporter med truckar, hjullastare och lastbilar. Dessutom ansvarar vi för bemanningen av hamnverksamheten där gods lossas från inkommande fartyg.

Anpassning fritt från prestigetänk

Prestigelöshet och anpassningsförmåga är två egenskaper som genomsyrar vårt uppdrag i Stockvik. Samarbetet vilar på ett ömsesidigt förtroende som vi vårdar varje dag. Våra medarbetare är alltid beredda att prioritera de mest akuta insatserna på området, samtidigt som den dagliga ruljangsen löper på. Vår flexibla anda gör att vi alltid löser bemanningsfrågor, även i akuta lägen.

Bidrar till utveckling för kundens bästa

Vi satsar på en lönsam tillväxt med kundens bästa i fokus. Genom vår position som ett dotterbolag i den växande Pichanokoncernen känner vi att vår styrka hela tiden ökar. Med kompetent personal på flera orter längs hela Norrlandskusten ser vi stora möjligheter till utökade industriuppdrag i framtiden.

Pichano Stockvik är den pålitliga industripartnern som löser uppdragen med största möjliga säkerhet. Genom nyfikenheten på nya kvalitativa lösningar vill vi fortsätta bidra till vår uppdragsgivares utveckling.

I vårt uppdrag ingår

 • fastighetsskötsel
 • astighetsförvaltning
 • byggservice för byde reparationer och nybyggnationer
 • interna transporter med truckar, hjullastare och lastbilar
 • ansvar för bemanning av hamnverksamhet

Lokaler
Vi disponerar ytor i avtalet med AkzoNobel. De är i första hand till för verksamheten vid Stockviksverken.

 • Läs mer
  Byggservice
  Vi tar på oss byggserviceuppdrag med full kompetens och strävar alltid efter att föreslå lösningar som är lönsamma för kunden även på lång sikt.
 • Läs mer
  Industriservice och underhåll
  Pichano är en helhetsleverantör av service- och reparationstjänster till stora industrikunder.
 • Mekanisk bearbetning
  Läs mer
  Skärande bearbetning
  Pichano erbjuder samlade specialistkunskaper och en omfattande maskinpark för krävande uppdrag inom såväl nytillverkning som reparation.
 • Läs mer
  Svets och smide
  Pichano utför alla typer av svets- och smidesarbeten mot industrin samt inom bygg- och infrastrukturprojekt.